Küldetés

KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK KUTATÓINTÉZETE

KULTURÁLIS EMLÉKEZET, NŐISÉG ÉS FENNTARTHATÓSÁG

Legalább három meghatározó tényező említhető abban a történelmi folyamatban, ami a jelenlegi kulturális korszakváltáshoz vezetett. Ezek a népesedés, a globális gazdaság növekedésének határai és a technológiai forradalom. Mindezek eredőjeként az egész kultúra átformálódik, és az eddigiektől eltérő motivációs rendszer fog benne érvényesülni.

Ezen belül a nőiség léthelyzetének megváltozása már a 20. század második felétől átörökölve olyan feldolgozatlan funkcióvesztéseket hordoz, amelyek máig megoldatlanok, s megfelelő tudatosodásuk hiányában nem várható a korszakváltást követően a női funkcionalitás spontán helyreállása, vagy automatikus érvényesülése. Ezért elengedhetetlennek látjuk a nőiség léthelyzetének, illetve az abban érvényesülő ok-okozati összefüggések történelmi perspektívában való feltárását. Egy ilyen munka tudományos igényű elvégzése nélkül nem várható a nőiség helyzetének szimmetriába kerülése, különös tekintettel arra, hogy feltételezésünk szerint a beköszöntő új korszak egyensúlyának megteremtésében éppen a nőiségre hárul meghatározó felelősség. E gondolatok jegyében végzi a Kortárs Női Reflexiók Intézete kutató-értelmező tevékenységét, s törekszik eredményeinek folyamatos publikálására, a lehetséges társadalmi szintű közbeszéd realitását támogatandó.