Online kiállítótér

Ars poetica

A művészi érzékenység különösen hatékony indikátora annak, ahogyan a léthelyzetek változásai az azt megélő emberre hatnak. A festészet, és általában a képzőművészet ezért számunkra kettős tükör. Egyrészt – mint általában a művészetek fogyasztóinak – átélhetővé teszi a személyt foglalkoztató problematikákat, másrészt lehetőséget kínál a tudományos kutatómunka eredményeinek eleven kontrolljára. Mi sem igazolhatja vissza jobban a kutatási eredményeket, mintha azok a létezés következményi láncolatait figyelembe véve megjelennek a társadalom legérzékenyebb rétegének reakcióiban. Ezért egy nemzetközivé szélesített perspektívában kínáljuk befogadásra a napjainkban születő alkotások széles választékát, abban a reményben, hogy a közönség számára hasonló esztétikai élvezetet nyújtanak, mint nekünk, akik közzétesszük azokat.

Online kiállítótér