A női dimenzió
Femme Harmone

Szerzőknek

Tudnivalók A Női Dimenzó folyóirat közleményeinek alakításához

Cikk terjedelme 20–32 000 leütés szóközökkel együtt.

Recenzió terjedelme: 8-10 000 leütés szóközökkel együtt

A tudományos tanulmányon kívül beadandó még: 400-450 leütés terjedelemben

1. angol ill.

2. magyar nyelvű tömör összefoglaló beleépített kulcsszavakkal,

Minden szerzőnél: 3. szerzői névjegy: név, fokozat, beosztás, szak- ill. kutatási terület és témák, fontosabb publikációk 5-8 leglényegesebb,

A folyóirat kizárólag még nem publikált, eredeti tanulmányokat tesz közzé.

Oldalbeállítás: Keskeny margó: fent: 2,8 lent: 2,5 jobb:2,2 bal: 2,2

Betűtípus:
Főszöveg: Open Sans
Címek, absztrakt: DM Sarif Text

Betűnagyságok:

Főszöveg: 11

Végjegyzetnél: 10

Kiemelt (2-3 sornál hosszabb) szövegrész: 10

Mottó: 9 dőlt betűs

Szerző: 14 (vezetéknév kiskapitálissal) Open Sans balra zárt, dőlt betűs

Cím: 18 DM Sarif Text középre zárt

Szerkezete:

Szerző vezetékneve kiskapitálissal, utána keresztnév, dőlt betűs

Cím: normál állóbetűs (DM Sarif Text 18)

Irodalmi, művészeti alkotások címe a szövegben kurzívval kiemelve.

Elhagyott szövegrész: (…)

Belső idézés, idézet az idézetben: „a szerző »munkái«”

Hivatkozások: lábjegyzetben

A beküldött szerzői kéziratokban az Uo. és I. m. jelölés és latin, idegennyelvi megfelelőik mellőzendők.

Címleírások, hivatkozások:

Könyv:

Comte Auguste: A pozitív szellem. Két értekezés. /Ford., utószó, jegyz. Berényi Gábor/. /Filozófiai kiskönyvtár/. Budapest: Magyar Helikon, 1979: 421–422. o.

Csehov Anton: Válogatott művei. Budapest: Szikra, 1954–1961: I. kötet, 144. o.

Folyóirat:

Nagy Beatrix: A kritika útjai. // Nagyvilág, 1972 (XI), №6, 47–87. o.

Gyűjteményes kötet:

Kocsis F. Brúnó–Magyary T. Kálmán Zsolt: A hallgatói teljesítmény mérése. In: Felsőoktatás az ezredfordulón (szerk. Tóth Jolán–Veszprémi Ágota). Budapest: Osiris, 1987, 75–89. o.

Második idézés:

Amennyiben a szerzőtől csak egy tanulmányra/műre van hivatkozás:

Ponory I. m. 2987. o.

Tökéletesen (szerzőre, műre, oldalszámra) megegyező következő hivatkozás: Uo. [ezt a szerkesztő illeszti be]

Hivatkozások, DOI:

A cikkek irodalomjegyzékében, hivatkozásjegyzékében fel kell tüntetni a DOI linket, amennyiben a hivatkozott irodalom rendelkezik DOI azonosítóval.