A női dimenzió - 2021/Tél - I. évfolyam 1. szám

Hajnády Zoltán: Szakrális és démonikus nőalakok orosz poétikai kontextusban

https://doi.org/10.55344/andfh.2101064

A dualitás az európai gondolkodásban szinte mindenben jelen van: lét–nemlét, jó–rossz, szép–rút, szakrális–profán, ahol a fogalompár első tagja mindig pozitívumot és a lényeget jelenti, a második tagja pedig a negatívumot és az első tagadását. A feloldhatatlannak tűnő ellentétek kölcsönösen feltételezik egymást. A pozitív archetípus spontán módon generálja negatív ellenpólusát. Minden mindenkor magában hordja az ellentétét is. Az ellentétes minőségű ellentétpárok valójában egymásrautaltsági viszonyban állnak egymással. Még az is kérdéses, hogy egyiknek a másiktól függetlenül van-e létjogosultsága. Egyik fél sem léphet föl egyedül mint saját maga, hanem mindig csak úgy, mint a másik szubsztanciális párja, amely nélkül nincs teljesség.