A női dimenzió - 2021/Tél - I. évfolyam 1. szám

Keller Péter: A másokért felajánlott élet motívuma Gárdonyi nőalakjaiban

https://doi.org/10.55344/andfh.2101077

A tanulmány – a teljesség igénye nélkül – mutatja be, hogy Gárdonyi Géza munkáiban, szinte az első írásától az utolsóig, jelen van a másokért felajánlott élet motívuma. Ez azonban az alkotásokban korántsem sablonos. Ahogyan a Jézus-követésben lelkileg tökéletesedik az alkotó, úgy világosodik meg számára maga a titok: a szenvedésben születik a szeretetet. Ennek az eszmének egyik csúcspontja az Isten rabjai c. regénye; Szent Margit önként és ártatlanul vállalta hazájáért a bűnhődést, hogy az Úr megkegyelmezzen nemzetének.

A tanulmány következésképpen rámutat arra is, hogy a másokért felajánlott élet motívuma – ahogy azt János apostol írja – nagyon mély keresztény üzenetként megjelenik többek között a Rómeó és Júlia, illetve a Varázshegy történetében is.