A női dimenzió - 2021/Tél - I. évfolyam 1. szám

Kiss Károly: Jövőnk vagy végzetünk? (A mesterséges intelligenciáról)

https://doi.org/10.55344/andfh.2101092

A tanulmány amellett érvel, hogy a mesterséges intelligencia (MI) nem a jövő kérdése, hanem már most is a mindennapi életünk része. Az a széles körben elterjedt félelem azonban, hogy uralni fog minket, nem eléggé megalapozott.
Jóllehet az MI szakemberek többsége úgy gondolja, hogy a szuperintelligencia néhány évtizeden belül megvalósulhat, mégis komoly akadályok állnak előttünk. Hosszú távon azonban a szingularitás valószínűsíthetőleg bekövetkezik, és ezzel részesei leszünk az Univerzum fejlődésének.