A női dimenzió - 2022/Tavasz - II. évfolyam 1. szám

Father Dominic White: Images of Holy Wisdom

Dominic White atya gondolatai a Szent Bölcsességről

Dr. Dominic White Atya dominikánus szerzetes, tudós, a Cambridge-i tartományi rendfőnök, két könyv szerzője, a teológia és művészet viszonyának kutatója, a Margaret Beaufort Intézet (eredetileg nők számára létrehívott felsőoktatási intézmény) tanára. A Sophia Barátai nemzetközi társaság tagja.

Videóra felvett előadásában az Isteni Bölcsesség (Sophia) mibenlétét közelíti meg és értelmezi. Áttekintéséből az tűnik ki, hogy a katolikus teológia a Sapientia értelmezésében javarészt a keleti egyházban fenntartott hagyományhoz fordul. A női princípium reprezentációja a katolikus teológiában Szűz Mária mellett benne, vagyis az Isteni Bölcsességben tárulkozik fel. Dominic Atya vetített képein a Novgorodban, Vologdában található orosz ábrázolások szimbolikája mellett kiemelte az Isteni Bölcsesség egyes bibliai szöveghelyekhez rögzített vonatkozásait, s a Logosz által teremtett világ egybeillesztőjeként, összetartó princípiumaként értelmezte. Az Isteni Bölcsesség a sokféleség, a játék és az alkotás-teremtés megéléséhez-átéléséhez vezető elv. Az Isteni Bölcsesség harmóniát teremt. Jelentősége mostani világunkban egyértelműen feltárulkozik: az emberi kapcsolatok megtartásában, harmonizálásában, Ég és Föld közötti összhang fenntartásában rejlik. Üzenete a nem hívő ember számára is a szép és a harmónia világot összetartó erejének felmutatása.

Father Dominic White

DOMINICAN PRIORY OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL

Blackfriars Cambridge