A női dimenzió - 2022/Tavasz - II. évfolyam 1. szám

Ugrin Emese: Globális politikai játszmák

DOI: 10.55344/andfh.2201111

A való világ területszerzés-célú háborúja, amelynek fókuszában de jure Ukrajna szuverenitása és területi integritása áll, az eredetileg politikai nyomásgyakorlásra szolgálószankciók hadrendbe állítása és az arra adott orosz viszontválasz okán, de facto elérték a globálisan szerveződő ellátási láncokat is. Ezzel pedig megnövekedett a háború globális kiterjedésének kockázata a virtuális térben. Egy lokális konfliktus (ideértve a polgárháborút is) – attól függően, hogy a szemben álló felek, vagy az őket háttérből támogató erők milyen mértékben ágyazódtak be a globális gazdaságba – bármikor világháborúba csaphat át, mert a tér és idő dimenziói a virtuális térben összecsúsznak. Következésképpen, a földrajzi determinizmuson alapuló szuverenitás jogelve a virtuális térben nem érvényesíthető.