A női dimenzió - 2022/Nyár - II. évfolyam 2. szám

Cselényi István Gábor †: Szófia-látomások II. rész

DOI: 10.55344/andfh.2202080

A szerző a Nostra aetate szellemében vállalkozik Szophiának a többi világvallásban (előtérben a buddhizmussal és taoizmussal) jelenlévő analógiáit felkutatni, hansúlyozva a keleti vallások panteista monizmusát. Pragnya Paramita (’Tökéletes Bölcsessség’) alakját, vagyis Buddha leányát, Szófia „unokatestvérét”, másfelől Tao ősanya alakját emelve ki, rámutat azoknak az Isteni Bölcsességgel megmutatkozó hasonlatosságára. A nemiség az isteni létben témája kapcsán Balthasar svájci katolikus teológus szexualitás-elmélete az elemzés tárgya, melyet éppen a Szófia-elv beépítése tehetne teljessé. A témának az őskeresztény hagyományig visszavezethető filozófia-teológiai lenyomatainak értelmezése Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, Jakob Böhme, Luigi Bogliolo, Yves Congar, Henri Boulad gondolatai mentén válik megközelíthetővé a Logos–Szófia viszony mint kiindulópont alapján. A cikket a pünkösdi liturgia a lelkeket a Szentlélek által egyesítő felidézése zárja.