A női dimenzió - - II. évfolyam 3. szám

Józsa György Zoltán: Ahmatova. Nőirodalom a történelmi és lírai emlékezet erőterében

DOI: 10.55344/andfh.2203013

Absztrakt

A dolgozat fő problémakörét a nőíró és a nemzeti ikon fogalmainak összefüggései, az emlékezet központi kérdése mint a művészet és az ember antropológiai lényege alkotják. A történelmi emlékezet az egyén identitásának része Ahmatova értelmezésében, aki tisztában volt Oroszországnak a szovjethatalom bevezetése következtében történt megszűnésével, A feltárulkozó források folytán hitelesebb képet kaphatunk a legnagyobb orosz költőnő életéről, jelentőségéről a múlt század történetében, s arról, hogy az emlékezetpolitika, ill. állami cenzúra milyen szűrőket vélt szükségesnek szövegei tekintetében. Irodalomtörténeti nóvumot kínál a Sztálin védelmezőihez című vers homályos keletkezéstörténetét tisztázására irányuló kísérlet, továbbá a vele távoli egyezéseket mutató Sztálin örökösei című Jevtusenko-vers különös tényekkel tarkított közléstörténete. A tudományos és művészi emlékezet közötti különbségre vonatkozó következtetések is megvonhatók.