A női dimenzió - - II. évfolyam 3. szám

Hajnády Zoltán: Nyelvi szkepszis és szómágia A. A. Fet költészetében

DOI: 10.55344/andfh.2203040

Absztrakt

Fet költészetében a virtuóz szóhasználat nyelvi szkepszissel vegyül, beleértve a verbális kifejezőképesség tagadását és a csend apoteózisát. Költészetének fő témája a kifejezhetetlen és az elmondhatatlan, mely paradox módon kifejezhetővé és leírhatóvá válik az impresszionista képrendszernek, a metaforikus nominalizmusnak, a zeneiségnek és a metanyelvi eszközöknek köszönhetően. Fet versszövegeinek szemantikai rétegei kimeríthetetlenek.