A női dimenzió - - II. évfolyam 3. szám

Ivancsó István: „Kegyeskedjék a szent Rendet megalapítani olyképpen, hogy az a gör. kath. nő-ügyet magasabb nívóra emelje” –
A máriapócsi Szent Bazil-rendi nővérek letelepítésének indítványa egy családi dokumentum tükrében

DOI: 10.55344/andfh.2203066

Abszrakt

A jelen dolgozat egy olyan kezdeményezést kíván bemutatni, amely Magyarországon a görögkatolikus apácarend – a bazilissza nővérek – újonnan történő letelepítését célozta meg 1917-ben. Valójában újjáélesztésről lett volna szó, hiszen a bizánci szertartású apácák már Szent István korában, sőt előtte jelen voltak hazánkban. Ivancsó Anna nagyszabású és részletekbe menő tervet dolgozott ki, amit az akkori megyéspüspöknek nyújtott be. A 20. század elején a „nő-ügy” magasabb nívóra emelését kívánta elérni: az imádkozás mellett a szociális, karitatív, oktatási és nevelési tevékenységek megvalósítását tűzte ki célul. A családi levéltári dokumentumon szereplő püspöki följegyzés azonban azt mutatja, hogy a kérés akkor nem volt aktuális, s a letelepítés és újrakezdés csaknem két évtized múlva történt meg.