A női dimenzió - - II. évfolyam 3. szám

Rockenbauer Antal: A modern fizika kopernikuszi paradigmaváltása (és következményei a világképünkre)

DOI: 10.55344/andfh.2203093

Absztrakt

A tömegközéppontú fizikát a mozgás elsőbbségét valló gondolkodásnak kell felváltani. A tér fénysebességű mozgása nem valamilyen anyagi objektum vagy közeg mozgása, hanem teremtő mozgás, amely létrehozza az anyagot. A tér pontjait gömbszimmetrikus kettősforgások, vagyis fermionok jelölik ki, melyek önfenntartó mozgások, ahol egyensúlyban van a kifelé ható centrifugális erő és a befelé húzó (centripetális) extrém gravitáció, amit a fénysebességgel forgó tér görbülete hoz létre. A fermionokat összekötik a kibocsátott és elnyelt fénysebességgel terjedő mozgások, melyeket a fénysebességgel forgó rendszerben működő tehetetlenségi erők (Coriolis és Euler) idéznek elő. Minden kölcsönhatást fénysebességgel terjedő mozgás közvetít: bozon az elektromágneses és erős kölcsönhatásban (foton, illetve gluonok), egy bozon és egy fermion (W- és Z-bozon, illetve neutrínó), a gyenge kölcsönhatásban, és a spinnel nem rendelkező kepleronok a gravitációban.

Kulcsszavak: elemi részecskék, spin, kölcsönhatási bozonok és mediátorok