A női dimenzió - - II. évfolyam 4. szám

Sziráky Gábor: Verbunk

Zene: Karma Pema Dorje (Ölvedi Gábor)
Rendező és koreográfus: Sziráky Gábor
Szólista, koreográfus: Móga Bence
Lovasok: Rácz Kenéz, Stefanek Attila, Szentgyörgyvölgyi Gábor Videó: Gábor András, László Péter, László András

Híd a jelenbe

Sziráky Gábor filmetűdje 5 perc táncművészetbe sűrítve keresi a kapcsolatot és a folytonosságot a Kárpát-medencében hazát foglaló akarat és a jelen között. Felvetésének aktualitása a globális és regionális társadalomszerveződés jelenlegi konfliktusos helyzetét tekintve megkerülhetetlen.

A film nem megoldást, nem boldog véget, és nem boldog jövőt vízionál, hanem a probléma lényegét jeleníti meg. Azt a feszültséget, ami akár az évezredes múltra visszamenő lételv és a jelen valósága, illetve a jövő lehetséges megvalósulási ígéretei között vibrál. Mert határhoz érkeztünk. Olyan határhoz, amelynél az egyre halványuló folytonosság végképp megszakadhat.

Jelzésértékű motívumok helyezik történelmi környezetbe a tánc szimbolikáját. A népzene- és néptáncgyökerekből építkező verbunk, valamint az ennek megfeleltethető huszár öltözet ugyanúgy vezet át bennünket a művi jelenbe, mint a híd, amin át a huszárként testesült létezési akarat megérkezik a rítus bemutatásának terébe. A végtelenre lassított, ritmustalan torokhang ellenpontjaként abszurddá gyorsuló verbunk, a sarkantyúk pengésével pontozza a pergő időt. A robusztus férfi nem omlik össze a feladattól, lágyra finomított mozdulatai tartják a tempót. Végül mélyen szemünkbe nézve, feladatunkat jelöli ki: tartsuk a tempót.

(Szerk.)