A női dimenzió - - II. évfolyam 4. szám

N. Tóth Ágnes: Női szentek késő középkori ábrázolásairól – Kommentárok a kassai és a bártfai szárnyasoltár-művészethez

DOI: 10.55344/andfh.2204023

Absztrakt

A tanulmány az 1480-1490 között készült, egyes feltételezések szerint a kassai Szent Erzsébet-plébániatemplomból származó Mária Magdolna tiszteletére szentelt, a későbbiekben Berkibe került mellékoltár (Budapest, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria) és a bártfai Szent Egyed-plébániatemplom három mellékoltárának (Szent Erzsébet-, Szűz Mária- és Szent Anna-oltár) stiláris, ikonográfiai és készítéstechnikai kapcsolatrendszerét tárgyalja a közép-európai régióban. Ezek az összefonódó szálak rávilágítanak Kassa és Bártfa szabad királyi városok vallási életére is. A tanulmány kiemelten tárgyalja Árpád-házi Szent Erzsébet, Mária Magdolna, férfiak és nők tömeges mártíromságának tiszteletét, azok képi megjelenítéseit, Szűz Mária, Szent Anna virágzó késő-középkori kultusza mellett.