A női dimenzió - 2022 - II. évfolyam különszám

Szabó Ferenc †: Teilhard De Chardin: „Az Örök Női”

DOI: 10.55344/andfhksz.2201007

Absztrakt

A jezsuita tudós evolucionista világképébe, az Egyetemes Krisztus által vonzott „teremtő egyesülés” víziójába illeszti a testi szerelem „kozmikus energiáját”, és innen kiindulva magyarázza a férfi és a nő „spirituális” szerelmét. Az egyre nagyobb szellemiség felé tartó világfejlődésben az Érosz Agapévá alakulhat a Szeretet-Isten vonzására, és ebben a személyesedő mindenségben döntő szerepe van az eszményi Örök Női, BEATRIX magasba emelő vonzásának. Teilhard szerint az „Anyag lelki hatalmának” csúcspontján ragyog fel a testi szerelem és a „Női” lelki hatalma. A jezsuita Teilhard e vízió távlatában értelmezi a szerzetesi tisztaság-fogadalom evangéliumi eszményét. Az Örök Női tökéletes eszménye Jézus Szűz-Anyja, az ISTENSZÜLŐ.

Kulcsszavak: szexualitás/szerelem, Anyag lelki hatalma, szublimálás, szerzetesi tisztaság, Beatrix, Örök Női, Szűz Szülője Istennek.

Teilhard de Chardin, The Eternal Feminine

Abstract

The Jesuit scholar inserts the “cosmic energy” of bodily love into the evolutionist worldview of the “creative union” attracted by the Universal Christ, and from there explains the “spiritual” love of man and woman. In the evolution of the world toward increasing spirituality, Eros can be transformed into an Agape to attract God of Love, and in this personalizing universe, the elevating attraction of the ideal “Eternal Feminine”, BEATRICE, plays a crucial role. According to Teilhard, at the climax of the “spiritual power of matter” shines the bodily love and the spiritual power of the “Female”. In the perspective of this vision, the Jesuit Teilhard interprets the gospel ideal of the monastic vow of Chastity. The perfect ideal of the “Eternal Feminine” is Virgin Mother of Jesus, GOD-BEARER.

Keywords: sexuality/love, spiritual power of matter, subliming, vow of Chastity, Beatrice, Eternal Feminine, Virgin Mother of Jesus, God-bearer.