A női dimenzió - 2022 - II. évfolyam különszám

Köszöntő

A kedves Olvasó a Kortárs Női Reflexiók Fóruma által 2019. november 28-án, a Magyar Tudományos Akadémián, L’Éternel Féminin – Nőiség és fenntartható társadalmi egyensúly címmel megrendezett interdiszciplináris tudományos konferenciájának bővített anyagát tartja kezében. Több éves előkészület után ez volt az első olyan rendezvényünk, ahol az összegyűlt tapasztalatok alapján határozottan körvonalazódó tematikai irány kibontása valósult meg.

Ez a tematikai irány természetesen illeszkedik a KNRF szélesebb kutatási programjába, és a nőkérdés néhány más kulturális reprezentációjától eltekintve ezúttal főként a vallásfilozófiára koncentrál. Jóllehet nem merül fel vallásfilozófiai szakosodásunk, e tárgyat több szempontból is megkerülhetetlennek tartjuk. Elsődlegesen azért, mert az általunk egyáltalán belátható történelmi távlatokon belül a nőről elgondolható képzetek valláson belül, illetve vallási meghatározottságban jöttek létre. Másodsorban pedig azért, mert a középkortól kezdődően egészen a közelmúltig Európában minden kulturális reprezentáció lényegében a kereszténységen mint kulturális intézményen belül realizálódott.

Amennyiben tehát a nőről alkotott és ma is használatban lévő fogalmak rendszerét vizsgálni kívánjuk, ez a tárgykör jelenti azt a gyökérzetet, ahonnan kiindulhatunk. Mindazonáltal, befogadjuk az így felrajzolódó tárgykörben a legkülönbözőbb kötődésű tanulmányokat, a tárgy fontossága azonban részünkről megköveteli, hogy mindezeket a tudományos, szellemtörténeti módszertani elvek szigorú keretrendszerében, ideológiai befolyások kizárásával adjuk közre. Mi nem gondoljuk, hogy a nőnek bármiféle értelemben más tudati és társadalmi pozícióba kellene kerülnie, mint ami valós tudati és társadalmi funkciója. S ha ennek korabeli eredetét még egyéges, vallási meghatározottságban lehetséges kutatni, mai leképződései széttagolt tudatformákban érhetők el, kényszerűen szélesre tárva a vizsgálódási spektrumot a kultúra legkülönbözőbb szegmenseire – legimpulzívabban tetten érve a jövőre irányuló akaratban, vagyis a tervezésben, amit általánosságban design alatt értünk.

Major Gyöngyi