A női dimenzió - 2022 - II. évfolyam különszám

Ivancsó István: Egy félbetört pedagógusi pálya: Ivancsó Tiborné Hódi Mária Magdolna
hivatásbeli kálváriája

DOI: 10.55344/andfhksz.2201096

Absztrakt

A dolgozat személyes, fiúi visszaemlékezésként Ivancsó Tiborné életpályáját kíséri nyomon mint a párt által irányított államban az egyházi értelmiségire váró sorsot. Egyes epizódjai felvillantják az igazságtalanságok valós mozzanatait, a szocialista rendszer szociális létbizonytalanságát. A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Rendjénél tanult fiatal nő zenei képességek tekintetében is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Tanítóképzői oklevelét 1947-ben vette át, ennek dacára nem helyezkedhetett el tanítónőként, minthogy ő is, görögkatolikus pap férje is hívő családból származott. Pedagógus állást először csupán 1976 decemberében, óvodában kaphatott, majd az 1979/1980-as tanévben tanítói állást. Ügye rehabilitációja részleges volt, minthogy tisztességes nyugdíjellátást nem folyósított számára a Magyar Állam. Dokumentált anyagként az írás a múltfeltárás részét képezi.

Kulcsszavak: egyház és állam viszonya, görög katolikus egyház története, nő és professzonalitás, esélyegyenlőség, vallás és oktatás.

A Teacher at Calvary. The Broken Professional Career of Tiborné Ivancsó Mária Magdolna Hódi

Abstract

Containing filial memoires the paper traces back the life and career of Mrs Ivancsó, as a destiny awaiting an ecclesiastic intellectual in the state governed by the communist party. Particular episodes throw the flashlight on real moments of injustice, the social insecurity of the socialist state. Having received education from The Order of School Sisters of Notre Dame, the young woman’s performance was also outstanding in respect of musical abili-ties. She took her elementary school teacher’s degree in 1947, nevertheless she could not get employed as one, as both she and her husband, a Greek Catholic priest, had come from a pious family. For the first time in her life she was employed as a pedagogue in a kindergarten in December 1976, then as an elementary school teacher in the academic year 1979–1980.
Her rehabilitation was a partial process, as no decent pension was issued to provide her by the Hungarian State. As a documented material the paper functions as a part of revealing the past.

Keywords: the relationship between Church and state, the History of the Greek Catholic Church, females and professionalism, equal chances, religion and education.