A női dimenzió - 2022 - II. évfolyam különszám

J. Újváry Zsuzsanna: Gróf Batthyány Lajosné Zichy Antónia

DOI: 10.55344/andfhksz.2201105

Absztrakt

Gróf Batthyány Lajos első látásra beleszeretett a sugárzó szépségű Zichy Antóniába, majd feleségül vette. Antónia lángoló hazafiságával a reformkor ünnepelt szépsége, a reformtalálkozók és bálok háziasszonya volt, és maga is nagyban radikalizálta férje politikai nézeteit, segítette karrierjét. Batthyány Lajost, Magyarország Első Felelős Kormányának miniszterelnökét I. Ferenc József császár 1849 januárjában letartóztatta, majd kivégezték. Antónia szerelmének kiolthatatlan tüzét, hűségének és megbocsátásának elapadhatatlan kútfejét mutatják férje fogsága és elítélése kapcsán tett erőfeszítései, amelyeket utólag Emlékiratbaöntött gyermekei számára. Ez az asszony nőisége mellett mindvégig sziklaszilárd és hajlíthatatlan maradt, mint egy bátor katona; olyan volt, mint férje a politikában. Számára a férfi volt a halhatatlan kedves.

Kulcsszavak: reformkor, hazafiság, lángoló szeretet, mártír, „halhatatlan kedves”.

Antonia Zichy, the Wife of Count Lajos Batthyány

Abstract

At first sight, Count Lajos Batthyány fell in love with the radiant beauty Antónia Zichy, and then married her. During the Reform-era Antonia with her flaming patriotism was the beauty celebrated hostess of reform meetings and balls, and she herself greatly radicalized her     husband’s political views, helping her political career. Lajos Batthyány became the Prime   Minister of the First Responsible Government of Hungary in 1848. He was illegally arrested by Emperor Franz Joseph I in January 1849, then executed. The unquenchable fire of Antonia’s love, the inexhaustible source of her loyality and forgiveness are shown by her efforts during her husband’s captivity; which she subsequently poured into his Memoirs for her children. This woman, along with her femininity, remained rock solid and inflexible throughout, like a brave soldier; she was like her husband in politics. For her, the man was the immortal dear”.

Keywords: reform era, patriotism, flaming love, martyr, „immortal dear”.