A női dimenzió - - III. évfolyam 2. szám

Antalfai Márta: Boldog Gizella királyné életének értékőrző és értékalkotó állomásai a lélektan és a történelem keresztmetszetében