A női dimenzió - - III. évfolyam 2. szám

Szabó Miklós – Habány Marianna: Az erő és az áldozat, amely örök emléket teremtett: Jefte lányának története

DOI: 10.55344/andfh.2302065

Absztrakt

Tanulmányunk bemutatja Jefte lánya különleges bibliai történetének mélyebb jelentését, különös tekintettel az i. sz. 1. századi zsidó irodalom értelmezéseire. A középpontban Jefte lányának tragikus sorsa áll, mely az áldozat(vállalás) és az erő témájába ágyazódik. A tanulmány részletezi, hogyan értelmezték a korabeli írók, köztük Josephus Flavius, a Liber Antiquitatum Biblicarum, valamint a targumok ezt az egyedülálló történetet. A vizsgálat során a tanulmány felfedi a történet mögött rejlő vallási és kulturális kontextust, valamint egy rövid kultúrtörténeti kitekintést tesz, amely tovább gazdagítja az i. sz. 1. századi zsidó irodalmi hagyományban gyökerező értelmezéseket, segít megérteni az erő, az áldozat(vállalás) és az emlékezet összefonódó dinamikáját. A tanulmány magyar nyelven közli az elsődleges forrásokat, ezzel növeli a kutatás mélységét és gazdagságát.

Kulcsszavak: Jefte lánya, „terrorszöveg”, korai zsidó irodalom