Kutatóintézet

Elengedhetetlennek látjuk a nőiség léthelyzetének történelmi perspektívában való feldolgozását, az érvényesülő ok-okozati összefüggések feltárását. Egy ilyen munka tudományos igényű elvégzése nélkül nem várható a nőiség helyzetének szimmetriába kerülése, különös tekintettel arra, hogy feltételezésünk szerint a beköszöntő új korszak egyensúlyának megteremtésében éppen a nőiségre hárul meghatározó felelősség.