Femme Harmone

A történelmi folyamatokban maszkulin meghatározottságúvá vált kultúra problematikája mára létszerveződési krízisben kulminál. Az élet olyan kölcsönös függőségi hálózat ökoszisztémája, amiben minden hosszabb távon működtetett racionális szabályrendszer zárvánnyá válik, önmagát kizárva a létezés gazdagságából. A női természet harmóniára törekvése ezzel szemben nemcsak az építés, hanem a lebontás törvényeinek is teret enged, esélyt adva a rendszeren belüli…

Kortárs Női Reflexiók Fóruma

A Kortárs Női Reflexiók Fóruma – nevében hordozza azt a szellemi pozíciót, amit a nőiségről korábban mások által megnyitott diskurzustérben adottságként kell kezelnie. Önmaga koordinált meghatározásához kényszerül reflektálni korábbi irányzatokra, s ilyen módon nemcsak a megkülönböztetés, hanem a saját kezdeményezésű gondolati pályákon formálódó értékszemlélet és új megoldási stratégiák is reflexióként jelennek meg.