Magyarország – „A Kereszténység védőbástyája”

Hogyan védte a Magyar Királyság a keresztény Európát az Oszmán Birodalom ellenében

Projektvezető: Dr. J. Újváry Zsuzsanna

1. „Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai” – az Oszmán Birodalom felemelkedése és Hunyadi János harcai

2. Mohács és ami azután következett; a várháborúk kora. Kinek a vérén, és kinek a pénzén?

3. A Kondomínium rendszere – az oszmán berendezkedés a Magyar Királyságban

4. A zsitvatoroki béke (1606) után: békétlen béke-korszak

5. A felszabadító háború kora; a török uralom mérlege