Regina Gisela

A magyar kultúra kezdeteinél jelenlévő értékekre támaszkodó, interdiszciplináris kutatást és művészeti alkotómunkát bevonó program a nőiségnek mint a közösségnek és a kultúrának alapját, összetartó erejét kívánja felmutatni. Kiindulópontja, hogy a történelmi önismeret egyén és nemzet számára egyaránt feltétele a jövőnk alakításának.

A Gizella-terv létrejöttéhez államalapító királyunk társapostolának, társuralkodójának alakja adta a gondolatot. Gizella királynéról kapta nevét, akinek frigye Istvánnal a fiatal magyar állam perspektíváiról alkotott európai képet hűen tükrözi. Szövetségük az államformában szentesített, férfi és nő társviszonya, melyet később a koronával történő vállérintés hagyománya tartott fenn. Gizella és István házassága két nagy birodalom között elhelyezkedő, felemelkedő, a nehézségeken felülemelkedő királyságban köttetett. Az ekkor megvetett szilárd alapok évszázadokra kihatnak.

Gizella öntudatos, művelt személyisége a stabilitást, a Kelet és Nyugat közötti egyensúlyt biztosította. Szellemisége áthatja a Szent Imre hercegnek szóló Intelmeket is. Templomalapító tevékenysége az országépítés szellemi aspektusának felel meg.

A projekt irányítója prof. dr. Prokopp Mária, Széchenyi-díjas egyetemi tanár, művészettörténész.

Kutatócsoport alakítása

2022 szeptemberében „Regina Gizella” néven a Gizella-tervünk keretében Gizella kutatócsoportot alakítottunk Dr. Beke Margit DSc egyháztörténész, az Esztergomi Érseki Levéltár ny. főigazgatója és Dr. J. Újváry Zsuzsanna PPKE BTK egy. docense, a KNRF tud. igazgazója vezetésével.

A kutatócsoporthoz 17 kiváló, nagynevű egyháztörténész, teológus, történész, könyvtáros-bibliográfus, művészettörténész, levéltáros és fotóművész kolléga csatlakozott, akik a jövő évre terveznek elkészíteni egy szép kiállítású, képekkel illusztrált tanulmánykötetet Gizella királynéról és a hozzá kapcsolódó kultuszról, környezetéről, koráról, a veszprémi és esztergomi királyi építkezésekről.

A kutatócsoport és munkájuk élvezi SER Dr. Udvardy György veszprémi Érsek Úr és a Veszprémi Hittudományi Érseki Főiskola támogatását.

          Akik részt vesznek a kutatócsoport munkájában:

1. Dr. Antalfai Márta pszichológus, meseterapeuta
2. Dr. Bernád Rita Magdolna levéltárigazgató, Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár – Arhiva Arhidiecezană Alba Iulia, Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség
3. Biró Aurél a Budapest Fővárosi Levéltár főlevéltárosa
4. Dr. Czékli Béla ny. könyvtárigazgató
5. Hegedűs Enikő erdélyi művészettörténész
6. Prof. Dr. Ivancsó István, Szent Atanász Teológiai Főiskola, Nyíregyháza, tanszékvez. főisk.tanár
7. Józsa Judit művészettörténész, keramikus művész, Budapest, Józsa Judit Galéria
8. Mózessy Gergely, Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár, igazgatója.
9. Mudrák Attila fotóművész, Esztergomi Keresztény Múzeum
10. N. Tóth Ágnes művészettörténész
11. Dr. Nagy Brigitta irodavezető, Magyarországi Mindszenty Alapítvány
12. Prof. Dr. Prokopp Mária Széchényi-díjas művészettörténész, prof. emerita
13. Szabó Barbara nővér, teológa, doktoranda, Univ.Gregoriana:
14. Prof. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem., PPKE HK dékán
15. Dr. J. Újváry Zsuzsanna PPKE BTK, ny. egy. docens, KNRF tud. ig.
16. Prof. Dr. Veszprémy László PPKE BTK, egy. tan., HM Hadtörténeti Intézet tud. igazg. h.
17. Dr. Vukov Konstantin Forster-díjas műemlék-szakmérnök, ny. egy. docens, Corvinus Egy.