A női dimenzió - 2021/Tél - I. évfolyam 1. szám

Antalfai Márta: A varázsmesék tündérei és boszorkányai az analitikus pszichológia tükrében

https://doi.org/10.55344/andfh.2101046

A tanulmány a népmesék csaknem háromnegyedét kitevő tündér- vagy varázsmesék két meghatározó női alakját elemzi mélylélektani, azon belül is analitikus pszichológiai megközelítésben.

Kiemeli a jó és a rossz közötti ellentét jellegét, dinamikáját, ami a tündér és a boszorka kettősére, a jó és a rossz mentén történő hasításra épül. Az ellentétek egymást feltételező összefonódására helyezi a hangsúlyt. Az egyik túl van a jón, a másik a rosszon. Ezért, ha a mesék szereplői egyiknél vagy másiknál úgymond leragadnak, az egyben a vesztüket is jelenti.

A tanulmány mesék elemzésén keresztül mutatja be a fentiek alapján, hogy a két szélsőség egymástól függetlenül, önállóan, hosszú távon nem tud működni, nem életképes.

Amíg a tündér a mesehős vágyait, céljait képviseli, addig a boszorkány ezen célok megvalósításhoz vezető út veszélyeit szimbolizálja és egyben megküzdésre sarkall. Ezáltal mindketten a szülőkről való leválás útját készítik elő, továbbá paradox módon a külvilághoz és a realitáshoz való alkalmazkodást segítik. A legtöbb varázsmesében a boszorka és a tündér alakja sokszínűen árnyalt, nem csak a jó–rossz ellentétpárra épül. A közöttük lévő finom átmenetváltozást és fejlődést indít el a főhős életében. Sokszor a boszorka egy mély intuícióval rendelkező vajákos asszony, aki, ha tiszteletet mutatnak iránta, segíti a bajbajutottakat.