A női dimenzió - 2022/Nyár - II. évfolyam 2. szám

Hajnády Zoltán: A Háború és béke mint szöveglabirintus – Az Ariadné-fonal rejtélye

DOI: 10.55344/andfh.2202064

A tanulmány célja a tolsztoji szöveglabirintusnak mint irodalmi toposznak a vizsgálata a Háború és békében. A regényeposz szüzséje mélystruktúrájában nem a mesére, hanem a mítoszra megy vissza. A labirintus konkrét topográfiai leírása nem szerepel a regényben, csaklátensen van jelen, mint a különböző életutak bejárásának és az igazság keresésének a metaforája. A labirintus számos lényeges összetevőjét megtaláljuk benne: a szűk falak között a halál birodalmában bolyongó hőst, a szörnyeteggel vívott harcot, az életbe visszavezető utat megtalálni segítő fiatal lány motívumát, a beavatási és áldozati szertartást, a szabadító hős ünneplését tánccal, zenével stb. Mindez összhangban van a klasszikus kánonnal. Akárhány labirintuson keresztül is vezessen a hős útja, végül a szerzőnek az a feladata, hogy az embert kivezesse az egzisztenciális labirintusból.