A női dimenzió - - II. évfolyam 3. szám

Lepahin Valerij: Szöveg és ikon, verbális és vizuális ikonok közötti viszonyrendszerek tipológiája

DOI: 10.55344/andfh.2203053

Absztrakt

A dolgozat célja a szöveg és ikon, verbális és vizuális ikonok közötti lehetséges összefüggések rendszerszerű feltárása. A világi festészettől elkülönülő hagyományos ikonfestészet kanonikus elveinek tisztázásán túl a szerző a szöveg és ikon közti viszony négy típusát tételezi, nevezetesen a projekciót, a transzpozíciót, a transzfigurációt és az impozíciót. Ez az osztályozás a német tudós, A. Hansen-Löve által az orosz modernizmusról írt monográfiájában javasolt rendszert vizsgálja felül. A bizánci és posztbizánci ikonfestészetre jellemző fordított perspektíva kérdése szükségképpen alapos tárgyalás tárgya. A teoretikus diskurzust Raffaello híres festményének, A Krisztus Színeváltozásának részletes elemzése egészíti ki.