A női dimenzió - - II. évfolyam 4. szám

Nemes András: Egy új világjelenség: gendercsalás a sportban

DOI: 10.55344/andfh.2204065

Absztrakt

A transzneműek megjelenésének a művészvilágban talán nem olyan erőteljes a következményrendszere, mint az élsport világában, hiszen a művész közegben bizonyára nincs jelen az a fajta küzdelem, mint ami az élsport jellemzője, amit még inkább kiélez az a tény, hogy a sport egyre profitorientáltabb területté válik.

Jelen tanulmányban a női sport védelme mellett elsősorban nem alkotmányos érveket sorolok fel, hanem visszatérek Pierre De Coubertin 1912-ben írt „Óda a sporthoz” című verséhez, s annak kulcsszavait ‒ szépség, igazság, bátorság, tisztesség, öröm ‒ ütköztettem a mai valósággal. (Coubertin báró bizonyára feszengene karosszékében, ha napjainkban élne, sőt az is elképzelhető, hogy nem kapott volna első díjat az álnéven írt versére.)

A tanulmány érintőlegesen kitér szociológiai megfontolásokra is.