A női dimenzió - 2022 - II. évfolyam különszám

Antalfai Márta: A női kiteljesedéshez vezető út meghatározó állomásai

DOI: 10.55344/andfhksz.2201198

Absztrakt

A tanulmány a szerző népmesekutatásaira és pszichoterápiás tapasztalataira épülve a női kiteljesedéshez vezető út mint individuáció fázisspecifikus állomásait ismerteti. A fejlődést kibontakozásként értelmezi, hatásában az élethosszon is túlmutató transzformációk sorozataként. A mélylélektanra épülő meseelemzések arra hívják fel a figyelmet, hogy a fejlődési periódusokon mint identitáslehetőségeken belül eltérés mutatkozik a két nem között. A kutatás elsősorban az átmeneti korra vonatkozóan tárt fel újabb fejlődési fázisokat a női lélek működésében. Az egyes fázisspecifikus állomásoknál archetípusok aktiválódnak, melyek egyben új képességek és megvalósításra váró életfeladatok hordozói. A személyiség és a közösség vonatkozásában értékképzők és értékalkotók.

Kulcsszavak: individuáció, transzformáció, identitás, archetípus, komplexus.

The Defining Stages in the Path to Female Fulfilment

Abstract

The study describes the phase-specific stages of the path to female fulfilment as individualization, based on the author’s folklore research and psychotherapeutic experience. She interprets development as unfolding, in its effect as a series of transformations that extend over the lifetime. Fairy tale analyzes based on deep psychology call attention to the fact that there is a difference between the two sexes within development periods as identity possibilities. The research revealed new developmental phases in the functioning of the female soul, mainly in relation to the transitional age. At each phase-specific stage archetypes are activated, which are also carriers of new capabilities and life tasks to be implemented. They are value formers and value creators in terms of personality and community.

Keywords: individuation, transformation, identity, archetype, complexes.