Kutatóintézet

Elengedhetetlennek látjuk a nőiség léthelyzetének történelmi perspektívában való feldolgozását, az érvényesülő ok-okozati összefüggések feltárását. Egy ilyen munka tudományos igényű elvégzése nélkül nem várható a nőiség helyzetének szimmetriába kerülése, különös tekintettel arra, hogy feltételezésünk szerint a beköszöntő új korszak egyensúlyának megteremtésében éppen a nőiségre hárul meghatározó felelősség.

Online folyóirat

Kutatási eredményeink értelmezéséhez elengedhetetlen mindazoknak a jelenségeknek és folyamatoknak a tudatosítása, amelyek a kultúra jelenlegi frontvonalát képezik. Ezért a kultúra sokrétűségének megfelelően sokirányú, színes felvetésekben kínálunk olyan ismereteket, melyek a frontvonalon helyezkednek el. Szeretettel ajánljuk az olvasó figyelmébe a sporttól a kortárs művészeteken át a csillagászatig húzódó teljes kulturális spektrumunkat.

Kiállítótér

Egy nemzetközivé szélesített perspektívában kínáljuk befogadásra a napjainkban születő alkotások széles választékát, abban a reményben, hogy a közönség számára hasonló esztétikai élvezetet nyújtanak, mint nekünk, akik közzétesszük azokat.