A női dimenzió - - III. évfolyam 1. szám

J. Újváry Zsuzsanna: Mindig a fény felé: Bukovinától Budaörsig – Egy bukovinai származású asszony életútja

DOI: 10.55344/andfh.2301107

Absztrakt

Rónainé Marika néni élete tele volt a 20. század nagy megrázkódtatásaival. Ősei a madéfalvi veszedelem során menekültek el Erdélyből, édesapja bukovinai székely, édesanyja román volt. Kicsi gyermekként élte meg az 1941. évi Bácskába történő áttelepítést, majd az onnét való menekítést 1944-ben Bajára, később Mucsfára. E családok gyermekei korán megtanulták, hogy mi a munka, miként ő is. Hét gyermeket nevelt fel becsülettel, sok-sok fáradsággal. A kemény élet nem halványította mély istenhitét, emberségét, sokkal inkább erősítette azt; sokan vehetnek róla példát.