Kutatócsoport

KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK KUTATÓINTÉZETE

KULTURÁLIS EMLÉKEZET, NŐISÉG ÉS FENNTARTHATÓSÁG

„Társadalmunkban mindig is a jang, vagyis a maszkulin értékekekt és állásfoglalásokat részesítették előnyben, miközben elhanyagolták ezek jin, vagyis feminin megfelelőit. Többre tartottuk az önérvényesítést a beilleszkedésnél, az elemzést a szintézisnél, a racionális tudást az intuitív bölcsességnél, a tudományt a vallásnál, a versenyt az együttműködésnél, a gyarapodást a megőrzésnél, és így tovább. Ez az egyoldalú fejlődés riasztó stádiumba lépett – a társadalmi, ökológiai, morális és spirituális krízis időszakát éljük.

Ugyanakkor azonban tanúi lehetünk egy óriási evolúciós  mozgalom kezdetének, amely tükrözni látszik az ősi kínai mondást, miszerint a jang, miután elérte csúcsát, visszavonul, hogy előtérbe kerülhessen a jin.”

(Fritjof Capra: A fizika taója. Tericum Kiadó 15.o.)

A Kortárs Női Reflexiók Fórumának alapvető célkitűzése a nőiség jelenkori helyzetéről, lehetőségeiről és feladatáról ideológiamentes, kulturantropológiai alapozású, jövőre fókuszáló diskurzustér megnyitása. Motivációja három problémából táplálkozik, melyek:

1. A nőiség helyzete megoldatlan.

2. Nem ismerhető olyan elvi vagy gyakorlati kísérlet, ami a pillanatnyi érdekektől, befolyásoktól, ideológiáktól függetlenül a probléma valós feltárására irányulna.

3. A közbeszédből hiányzik az a fogalomrendszer, amivel a probléma a maga összetettségében értelmezhető lenne.

A fenti három pontból az utolsó jelöli ki az elsődleges feladatot. Ameddig olyan közérthető fogalomrendszer nem áll rendelkezésre, amin a probléma lényege kommunikálható, nincs továbblépés. Kétségtelen, hogy az ösztönösen induló feminista mozgalmaknak a problémafelvetésben sokat köszönhetünk, azonban az eredménycentrikusság következtében előtérbe kerülő jogi és gazdasági szempontok determinálták a megoldáskeresésnek ugyanabba a maszkulin meghatározottságú kultúrkörnyezetbe történő bezáródását, mint amiben a probléma létrejött. Ez a körülmény pedig rányomta a bélyegét a szellemi háttér kiépítését szolgáló tudományos apparátus beállítódásaira ugyanúgy, mint a politikai beágyazódási folyamatokra.

Az értelmezési keret felszabadítását csak abban a történelmi távlatban látjuk lehetségesnek, amin belül megfelelő alaposságú elemzésekkel végigvezethető a nő valóságának értelmezése mindazokkal a változásokkal, amelyekkel eljutunk a mai, feszültségekkel terhes társadalmi környezetbe. Kiindulási pontnak az ókorból ránk maradt mítoszok tekinthetők, amelyekben a feminin funkcionalitás sokkal árnyaltabban és sokkal nagyobb hangsúllyal volt jelen, mint a mai kultúrában. Ezt követően a kereszténység ószövetségi gyökereiből származó maszkulin beállítódás a megszilárduló feudális társadalmi viszonyrendszer létezési körülményeinek talaján átformálta egész Európa gondolkozását. A szimbolikából kiindulva, a működtethető emberi funkciókat jelölő fogalmakon át jött létre az a ma is érvényes kulturális beidegzés, amelyik szemléletében, értékpreferenciáiban már olyannyira maszkulin, hogy a feminin funkciók társadalmi értéküknek megfelelő felvetése hat benne természetellenesnek. Ennek az aránytalanságnak a feloldásához a mítoszok szimbólumvilágának, azok történelmi metamorfózisának, illetve a társadalmi viszonyok változásainak értelmezésével gondolunk eljutni. Ezen az úton kiemelt figyelmet kapnak a szimbolikák, a mítoszok, a vallás és a teológia, a művészetek, valamint a pszichológia és a pszichiátria, melyekből a megfelelő átértelmezésekkel felépíthetővé válhat a valós probléma artikulációjára alkalmas fogalomrendszer. A Kortárs Női Reflexiók Fóruma – nevében hordozza azt a szellemi pozíciót, amit a nőiségről korábban mások által megnyitott diskurzustérben adottságként kell kezelnie. Önmaga koordinált meghatározásához kényszerül reflektálni korábbi irányzatokra, s ilyen módon nemcsak a megkülönböztetés, hanem a saját kezdeményezésű gondolati pályákon formálódó értékszemlélet és új megoldási stratégiák is reflexióként jelennek meg.

A kutatócsoport tagjai:

(kattintásra új lapon megnyithatóak az önéletrajzok)