A női dimenzió - - III. évfolyam 1. szám

Márfai Molnár László: Igazság és gyenge gondolkodás

DOI: 10.55344/andfh.2301039

Absztrakt

Ez az írás az igazság átértelmeződésének néhány fontosabb mozzanatát tekinti át az ezredfordulóig – Feyerabend, Marquard és Vattimo filozófiája alapján. A tudományos igazság fogalmának megrendülése a módszertan és az axiómák mint a modern tudomány legfőbb támaszainak megkérdőjelezését is jelenti. Ebben a megközelítésében a tudománynak mint kategóriának és mint időbeli létezőnek sincs egységes struktúrája. A történetfilozófiai szkepszis a jövő és a származás meghasonlásán túljutva megpróbálja megrajzolni a haladás és megőrzés összetartozásának filozófiáját. A gyenge gondolkodás programja révén a metafizikai fundamentumok megrendülése utáni gondolkodói lehetőségeket próbálhatjuk megtalálni és megérteni. Mindezek nyomán napjainkra egyre inkább megerősítést nyerhet az a felismerés, hogy az igazságot a végesség és a megértés összefüggéseiben lehet elgondolni.