A női dimenzió - - III. évfolyam 1. szám

Tóth I. János: A fenntartható fejlődés és a klímaváltozás ismeretelméleti kérdései

DOI: 10.55344/andfh.2301061

Absztrakt

A zöld nézetekkel és eszmékkel kapcsolatban számtalan – klasszikus és nem klasszikus – ismeretelméleti probléma felmerül. Gyakorlati szempontból fontos kérdést jelent, hogy mely témakörök vizsgálhatók a természettudományok eszközeivel, és melyek nem. Az utóbbi esetben a természettudományok helyébe gyakran belép az ideológia, politika vagy éppen a propaganda. A tudomány és a nem-tudomány közötti választóvonal kérdése azért is fontos, mert az előbbi esetben az egyetlen természettudományos válasz megtalálása, míg a természettudományokon kívüli témakörökben a sokféle vélemények versenye jelenti az ideális állapotot. Mivel a környezetvédelem területén a természettudományos és az ideologikus kérdések szorosan összefonódnak, ezért az utóbbi területen mozgó véleményvezérek igyekeznek nézeteiket felruházni a tudományosság nimbuszával és hegemón státuszával. Mindezeket a kérdéseket a tanulmány a fenntartható fejlődés és a klímaváltozás kapcsán vizsgálja