Nő. Család, Mesterséges Intelligencia

A nőkép és az anyaszerep jelentősége az életképes társadalmi modell újratermelésében

A társadalmi modell alapja a családmodell, amin belül a felnövekvő gyermekben elsődlegesen rögzülnek a legkisebb társadalmi egységen belüli, vagyis a családon belüli érintkezési- és magatartásformák. Az így bevésődő minták határozzák meg, hogy a felnőtt a saját életében mennyiben lesz motivált és mennyiben lesz képes újratermelni az életképes „családot”, mint az életképes társadalom elemi alkotóját. Mindebben az anyának kettős értelemben is pótolhatatlan szerepe van:

1. Biológiai meghatározottságának következtében ő az, akinek legintimebb és ezáltal legmeghatározóbb a kapcsolata a gyermekkel, következésképp döntő befolyással bír a gyermekben rögzülő mintákra.

2. Az anya fizikai és lelki helyzete szerint fokozottan motivált egy egészséges családmodell működtetésében, illetve a családi működés harmóniájának fenntartásában, és egyáltalán a család összetartásában.

Az anya ilyen irányú motivációja általában ösztönösen megnyilvánul, azonban a társadalmi működés megfelelő tisztántartása érdekében rendkívül lényeges a motivációt az ösztönös szintről tudatos szintre emelni. A tudatosság emelése a megfelelően nagy mintára alapozott tesztek eredményein felépített tréningekkel, nagyobb rétegeket megmozgató, célorientáltan szervezett társadalmi eseményekkel, egyéni foglalkozásokkal, kiajánlható szakirodalommal támogatható. Lényeges elérni, hogy az anyák a családi bázison kívül, élményszerűen kötődjenek olyan szélesebb bázisba, amelyik a családon belüli anya-szerepüket, illetve a család integritását fenntartó törekvésüket hatékonyan támogatja. Ezáltal megteremtődik egy hármas kötődés: személy-család-társadalom, melyben mindhárom szereplő „nyertessé” válik.

A nő szerepe a család és a 4.0 kihívásainak viszonylatában

Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti folyamatban a valós hatóerők természetes, mindenki által működtethető aktivitások, melyek nem igénylik egyéb technikai eszközök támogatását. Általában kommunikációról, érzelmek működtetéséről, azok kifejezéséről, a másik javára elvégzett cselekvésekről van szó. Ezt a természettől jelenlévő eszközrendszert azonban egyre nagyobb mértékben befolyásolhatja és meghatározott irányokba térítheti az a művi/gépi világ, aminek a magánéletbe beépülése a robotikával, informatikával, mesterséges intelligenciával megkezdődött és várhatóan gyorsuló ütemben fog folytatódni.

Lényeges ezért az így keletkező új technikáknak az ismerete, ami nem az elzárkózást, hanem a megfelelő alkalmazást támogatja. A technikák tudatos, autonóm használata a megfelelő ismeretek nélkül elképzelhetetlen, ezért célja a KNRF-nek a folyton bővülő, fogyaszthatóvá váló új technikák bemutatása, azoknak hasznos és veszélyes vonzataival együtt. Lényeges, hogy azok az új technikák, amelyek energiákat szabadíthatnak fel a hatékonyabb családi működés megteremtéséhez, megfelelő alkalmazásra kerüljenek, ugyanakkor azok a technikák, amelyek rombolják vagy kiváltják a családi funkciókat, megfelelő állásfoglalás mellett kerüljenek bemutatásra. A cél az egészséges társadalom, az egészséges család, az egészséges személy megőrzése a természet és a gépi világ fenntartható egyensúlyában.