Kutatóintézet

Elengedhetetlennek látjuk a nőiség léthelyzetének történelmi perspektívában való feldolgozását, az érvényesülő ok-okozati összefüggések feltárását. Egy ilyen munka tudományos igényű elvégzése nélkül nem várható a nőiség helyzetének szimmetriába kerülése, különös tekintettel arra, hogy feltételezésünk szerint a beköszöntő új korszak egyensúlyának megteremtésében éppen a nőiségre hárul meghatározó felelősség.

Online folyóirat

Kutatási eredményeink értelmezéséhez elengedhetetlen mindazoknak a jelenségeknek és folyamatoknak a tudatosítása, amelyek a kultúra jelenlegi frontvonalát képezik. Ezért a kultúra sokrétűségének megfelelően sokirányú, színes felvetésekben kínálunk olyan ismereteket, melyek a frontvonalon helyezkednek el. Szeretettel ajánljuk az olvasó figyelmébe a sporttól a kortárs művészeteken át a csillagászatig húzódó teljes kulturális spektrumunkat.

Kiállítótér

Egy nemzetközivé szélesített perspektívában kínáljuk befogadásra a napjainkban születő alkotások széles választékát, abban a reményben, hogy a közönség számára hasonló esztétikai élvezetet nyújtanak, mint nekünk, akik közzétesszük azokat.

Femme Harmone

A történelmi folyamatokban maszkulin meghatározottságúvá vált kultúra problematikája mára létszerveződési krízisben kulminál. Az élet olyan kölcsönös függőségi hálózat ökoszisztémája, amiben minden hosszabb távon működtetett racionális szabályrendszer zárvánnyá válik, önmagát kizárva a létezés gazdagságából. A női természet harmóniára törekvése ezzel szemben nemcsak az építés, hanem a lebontás törvényeinek is teret enged, esélyt adva a rendszeren belüli…

Kortárs Női Reflexiók Fóruma

A Kortárs Női Reflexiók Fóruma – nevében hordozza azt a szellemi pozíciót, amit a nőiségről korábban mások által megnyitott diskurzustérben adottságként kell kezelnie. Önmaga koordinált meghatározásához kényszerül reflektálni korábbi irányzatokra, s ilyen módon nemcsak a megkülönböztetés, hanem a saját kezdeményezésű gondolati pályákon formálódó értékszemlélet és új megoldási stratégiák is reflexióként jelennek meg.

Luca napja – kiállítás

A Kortárs Női Reflexiók Fóruma a válságokkal terhelt jelenben küldetésének tekinti az egyensúly – vagy tágabb értelemben a harmónia lehetőségének megtalálását és reprezentációját úgy személyes, mint társadalmi viszonylatban. Ennek alapfeltétele a harmónia és egyensúly megtalálása saját gyökereinkkel, azzal a hagyománnyal, ami évszázadokon, vagy akár évezredeken át öröklődött apáról fiúra és anyáról leányra, mígnem most, az…